Mas sou Washington 2012

In Nouvèl pa AHF

Lè Konferans Entènasyonal SIDA a vini nan Washington, n ap di gouvènman an kenbe pwomès la sou SIDA. An jiyè 2012, defansè entènasyonal yo te mache pou lajan ak pwogramasyon SIDA.