Imaj
Se sa nou fè
Isit la nan AIDS Healthcare Foundation, nou nan yon misyon pou bay bon jan kalite sèvis ki satisfè tout bezwen kliyan nou yo. Soti nan sèvis swen sante ak famasi dènye modèl yo rive nan asistans manje ak opsyon lojman, nou asire kliyan nou yo gen tout sa yo bezwen pou viv yon vi ki an sante, byen awondi.
Imaj

Imaj

Sant Swen Sante AHF

Sant Swen Sante AHF yo ap bay bon jan kalite sèvis swen primè pou plis pase trant ane. Anplwaye ki gen konpasyon ak eksperyans nou yo sou plas pou reponn kesyon ou yo epi gide ou atravè vwayaj swen sante ou. Jwenn swen ou bezwen nan men ekspè VIH ou ka fè konfyans. Jwenn yon Sant Swen Sante AHF toupre w jodi a.

Jwenn yon Founisè ki toupre ou

Imaj

AHF Famasi

Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. 96 santim nan chak dola fè nan etablisman nou yo ale nan bay swen espesyal pou VIH, isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.

Siyen m '

Imaj

Imaj

Imaj

Sant Byennèt AHF

Ou pa gen tan pou w ale kay doktè pou yon tès STD? Vini nan Sant Byennèt AHF pou fè tès STD ak VIH. Nou pral fè w teste ak lye nan swen pou tretman byen vit epi san pwoblèm. Èske w te konnen pifò moun pa gen sentòm MST, MST ak VIH? Se poutèt sa tès woutin yo tèlman enpòtan!

Fè tès jodi a

Imaj

PHP

Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, Kalifòni; Konte Broward, Duval, ak Miami-Dade, Florid; ak Konte Fulton, Georgia.

Aplike pou PHP Jodi a

Imaj

Imaj

Imaj

Soti nan klozèt la

Out of the Closet se desideman magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri. Lè w achte oswa fè don avèk nou, w ap fè byen nan kominote w ak atravè mond lan.

Achte oswa bay jodi a

Imaj

Fondasyon Lojman Sante

Healthy Housing Foundation, ki gen pouvwa AHF (HHF), bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Modèl nou an ap revolusyone disponiblite lojman nan Kalifòni ak nan Florid epi li ap grandi chak jou. Nou pran angajman pou bay sèvis lojman ki satisfè bezwen ou yo. Li plis sou HHF ak misyon nou anba a.

Plis Detay

Imaj

Sèvis Nou Ofri

Konsantre sou mete moun anvan pwofi, AHF opere yon seri sèvis yo rele "AHF Circle of Care." Sèvis sa yo travay ansanm pou kreye yon magazen ki fasil pou itilize pou tout bezwen sante ak byennèt ou.

Sant Swen Sante ak Byennèt AHF


Sant Swen Sante AHF yo ofri swen espesyal pou VIH ki ofri pa anplwaye ki gen eksperyans ak konpasyon. Nou bay sèvis medikal avanse ki fèt espesyalman pou ou. Si w ap chèche tès VIH oswa STD nan menm jou a, pase nan youn nan Sant Byennèt AHF nou yo. Nou pral fè ou teste epi soti nan pòt la nan yon tan pa. 
Plis Detay

AHF
Famasi


Nan Famasi AHF, preskripsyon ou a sove lavi. Katrevendis sis santim nan chak dola yo fè nan etablisman nou yo bay swen espesyal pou VIH isit la ak atravè mond lan. Ak sèvis livrezon, kote pratik, anbalaj aderans, ak plis ankò, w ap mande poukisa ou pa t ap itilize famasi nou yo pi bonè.
Siyen m '

Manje
Pou Sante


Food for Health se yon pwogram inovatè ki konbine sèvis gadmanje manje ak edikasyon manje pou adrese ensekirite alimantè k ap grandi atravè nasyon an. Nou bay manje ak manje ki an sante ak nourisan nan tout Konte Los Angeles.
Jwenn Sèvis Manje

Soti nan magazen Thrift klozèt la


Out of the Closet se magazen ki pi fantastik nan mond lan. Abitye yo konnen kòm "sekrè ki pi byen kenbe nan vil la," 96 santim chak dola ale nan sèvis VIH ak SIDA AIDS Healthcare Foundation ofri.
Achte oswa bay jodi a

Fondasyon Lojman Sante


Healthy Housing Foundation Powered by AHF (HHF), bay inite lojman ki estab, abòdab pou moun ki nan bezwen. Atravè modèl biznis inovatè nou an, nou kapab bay lojman rapid ak efikas. Li plis sou HHF ak misyon nou anba a.
Plis Detay

AHF
Defans mondyal la


Ekip defansè mondyal nou an angaje nan batay pou sa ki dwat. Nou mete bezwen kliyan nou yo an premye chak fwa, soti nan dirijan chaj la nan mande aksè egal a vaksen yo ede peyi ki gen revni fèb jwenn aksè nan swen pou sove lavi yo. Join nou epi ede fè yon diferans jodi a.
Patisipe

Pozitif
Swen sante


Si w gen Medicare ak VIH, tcheke PHP (HMO SNP). PHP ka bon plan Medicare Advantage pou ou. Li kouvri tout sa Original Medicare kouvri ak anpil plis ankò. PHP disponib nan Konte Los Angeles, CA.
Aplike Jodi a

AHF
Pledwaye


Advocacy ekri nan misyon AIDS Healthcare Foundation epi li pouse òganizasyon nou an goumen pou sa ki dwat. Nou pran angajman pou nou fè byen atravè peyi a. Jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka patisipe nan anpil efò defans AHF jodi a.
Patisipe

Kap chèche yon Founisè Swen Sante?

Èske w fèk dyagnostike oswa w ap chèche yon nouvo founisè swen sante? Nou ka ede. Swiv lyen ki anba a pou w jwenn bon jan kalite swen pou VIH toupre w.
Jwenn Yon Founisè Jodi a
Imaj
Imaj

Kap chèche yon Founisè Swen Sante?

Èske w fèk dyagnostike oswa w ap chèche yon nouvo founisè swen sante? Nou ka ede. Swiv lyen ki anba a pou w jwenn bon jan kalite swen pou VIH toupre w.
Jwenn Yon Founisè Jodi a