uganda

Kap chèche tès VIH nan Uganda? Jwenn Sant VIH

AHF ouvri premye a AHF Uganda Cares klinik nan Masaka nan mwa fevriye 2002 atravè yon kolaborasyon ak Ministè Sante Uganda a, ki ofri premye opòtinite pou tout tan pou tretman antiretwoviral (ART) deyò nan vil kapital la nan Kampala. AHF Uganda Cares se kounye a youn nan pi gwo founisè nan peyi a nan tretman ak swen VIH/SIDA gratis. Òganizasyon Mondyal Lasante ak ONUSIDA te idantifye modèl pwogram nan, ki baze sou patisipasyon piblik, sosyete sivil ak kominote a kòm yon modèl pi bon pratik pou ART an 2003. Gras a sipò entansif ak swivi òganizasyon kominotè yo, 98% nan AHF Uganda Cares kliyan yo respekte rejim tretman yo. Apre yon tan, livrezon sèvis yo te ogmante jiska kounye a kouvri 27 distri, ki gen ladan distri Rakai kote premye ensidans VIH la te dyagnostike an 1980.

AHF Uganda Cares bay yon pakèt sèvis, tankou terapi antiretwoviral gratis pou plis pase 147,250 moun nan tout peyi a. Genyen tès VIH ak sèvis konsèy kote yo konsantre kounye a sou tès vize, rive jwenn popilasyon ki gen plis risk yo epi konekte kliyan pozitif yo nan swen VIH kwonik. Edikasyon kapòt ak distribisyon kapòt gratis ak pwomosyon sèks ki pi an sekirite atravè kanpay sansibilizasyon ak medya yo konstitye efò prevansyon kle nan AHF Uganda Cares. Yo ofri tès VIH nan chak nan 64 yo AHF etablisman sante ki sipòte yo. An plis, AHF Uganda Cares sipòte amelyorasyon enfrastrikti ki kreye yon anviwònman sèvis diy pou trete kliyan VIH yo. Pli lwen, AHF Uganda Cares angaje nan aktivite defans ki gen ladan dwa a aksè nan tretman, finansman repons VIH, asire pwoteksyon ak dwa timoun nan, ak itilizasyon kapòt kòm yon apwòch prevansyon efikas.

Depi ane 1990 yo, Uganda te lite ak VIH ak SIDA. Nan pik epidemi an, 18.5% moun nan Uganda t ap viv ak VIH. Politik gouvènman an ak lidèchip ak sipò nan men patnè devlopman yo te ede diminye prévalence VIH granmoun a 5.3% nan 2020 dapre rapò ONUSIDA. Nouvo enfeksyon VIH nan menm ane a te 38,000, desann soti nan 53,000 nan peryòd anvan an. Sepandan, li te note ke jèn yo ki gen laj 15-24 ane konte pou 37% nan nouvo enfeksyon. Sa a se yon gwo enkyetid kòm peyi a fè pwogrè nan direksyon pou eliminasyon VIH kòm yon menas sante piblik pa 2030. Lòt defi gen ladan depandans donatè sou finansman VIH ki fè repons lan pa dirab, kidonk ijans pou ogmante finansman VIH domestik. Plis pase 1,200,000 moun ki sou tretman ak plis pase 200,000 moun k ap viv ak VIH ki poko enskri bezwen yon sous finansman ki estab nan medikaman. Pousantaj repwesyon chaj viral peyi a se 82% pi ba pase sib ONUSIDA a. Defi ki anwo yo mande angajman tout moun ki gen enterè pou kenbe pwomès pou mete fen nan VIH kòm yon menas sante piblik nan Uganda.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Uganda Videyo >>

Henry Magala,
Direktè Pwogram Peyi

+ 256 200 506104
[imèl pwoteje]


AHF Uganda Cares
 Plot 54 B, Kira Road, PO Box 22914 Kampala.

  + 256 200 506100
  ahfugandacares.org

 AHF Uganda Cares

Kliyan ki nan Swen: 146,653 (Apati janvye 2023)EsplikasyonAdilt ak timoun k ap viv ak VIH: 1,400,000 *

To prévalence adilt 15-49: 5.2% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 1.3 milyon*

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 840,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 790,000 *

* Sous: ONUSIDA – Uganda – 2021