Rwanda

AHF Rwanda bay sèvis pou plis pase 23,000 moun, nan 20 etablisman sante, atravè uit distri nan Rwanda. Depi kòmansman pwogram tès VIH la an 2006, plis pase 600,000 moun yo te konseye ak teste epi plis pase 8 milyon kapòt yo te distribye atravè diferan apwòch ki gen ladan dispansè kapòt yo mete nan zòn cho. AHF Rwanda te fè kontribisyon fòmidab nan enfrastrikti sante ak ekipe nan inite sante yo, atravè enstalasyon an nan 3 CD4 machin pou siveyans pasyan, renovasyon nan laboratwa ak bilding nan klinik VIH Gasabo District.

AHF Rwanda aplike modèl tès konplè ak yon eleman solid nan kominote a, ki fè sèvis yo pi aksesib nan zòn ki difisil pou jwenn yo. AHF Rwanda travay kole kole ak òganizasyon lokal yo, mete ann aplikasyon aktivite pwogramasyon pou kreye yon sistèm dirab nan enpak sante nan mitan popilasyon an risk yo. Kounye a òganizasyon an patenarya ak senk òganizasyon ki baze nan kominote (CBO) atravè peyi a. Yo sipòte CBO sa yo pou yo fè mobilizasyon, edikasyon ak referans bay sèvis yo.
AHF Rwanda tou aplike divès inisyativ defans ak travay pou enfliyanse politik nan peyi a pou benefis Moun k ap viv ak VIH (PLHIV).


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act
Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Rwanda >>

Foto nan Rwanda

Doktè RANGIRA Lambert, Manadjè Pwogram Peyi a
+ (250) 788 358 085 [imèl pwoteje]

Nenpòt enkyetid Entegrite?Fè nou konnen


AHF Rwanda
Kigali, Gasabo, Kacyiru
KG 684ST, House No 19, Rwanda

AHF Afrik Facebook
Kliyan ki nan Swen: 34,516 (Apati janvye 2023)


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH: 230,000 *
To prévalence adilt 15-49: 2.3% *
Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 220,000 *
Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 140,000 *
Òfelen akòz SIDA: 89,000 *
* Sous: ONUSIDA - Rwanda - 2021