Pòtigal

AHF elaji pwogram li yo nan Pòtigal nan kòmansman 2013 lè peyi a te fè fas a difikilte akòz kriz finansye a. Nan Pòtigal, AHF travay sou pwogram tès ak lyen ak GAT, yon òganizasyon ki baze nan Lisbon. GAT - yon gwoup aktivis tretman Pòtigè, ki te fonde an 2001 - se yon estrikti manm endividyèl ak koperasyon ant moun ki soti nan diferan kominote ak diferan òganizasyon ki afekte pa VIH. GAT defann chanjman legal ak politik ki afekte pozitivman sante, dwa ak kalite lavi moun k ap viv ak VIH oswa ki riske trape yo. GAT ap dirije yon Checkpoint (sant prevansyon VIH) ak IN -Mouraria sant rediksyon mal nan Lisbon. AHF Pòtigal sipòte operasyon sa yo, kote tès VIH rapid ak fasil aksesib bay popilasyon sible yo. AHF Pòtigal sipòte tou distribisyon kapòt gratis, aktivite defans ak disponiblite tès rapid atravè kèk nan patnè GAT yo.

Yo bay tès VIH gratis sou plas nan Lisbon Checkpoint ak IN-Mouraria, ak pandan evènman kontak atravè peyi a.

Ensidans VIH Pòtigal la ogmante tou de nan gwoup etewoseksyèl ak omoseksyèl. Prévalence nan mitan gason fè sèks ak gason rete yon gwo enkyetid paske li ap grandi nan figi absoli (24% nan nouvo enfeksyon).

Te gen yon diminisyon nan ensidans nan pami moun ki enjekte dwòg (apeprè 10% nan nouvo enfeksyon) men sa a kontrebalanse pa rapòte ogmantasyon nan rechute (ki gen rapò ak ewoyin, sitou) ak pa yon diferans finansye nan rediksyon domaj (egzanp pwogram echanj zegwi) . Li se, sepandan, to ensidans ki pi wo nan Ewòp oksidantal.

Pousantaj nan dyagnostik an reta se alantou 65%, pi wo pase mwayèn Ewopeyen an. Kantite selil CD4 mwayèn nan moman dyagnostik la se ant 183 ak 264.

Nan etid la Stigma Index Pòtigal, 30% nan patisipan yo rapòte ka stigma ak diskriminasyon nan sèvis swen sante oswa ki gen rapò ak pwofesyonèl swen sante.

<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Pòtigal >>

Daniel Reijer, Chèf Biwo Ewòp
[imèl pwoteje]


Sit entènèt:
  gatportugal.org


Moun k ap viv ak VIH: 46,000 *
To prévalence adilt 15-49: 0.5% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 46,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 32,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 14,000 *

Timoun ki gen laj 0 a 14 k ap viv ak VIH: N / A *

Lanmò granmoun ak timoun akòz SIDA: SIDA: <500 *

Revalans VIH - Moun ki enjekte dwòg: 7% *

Revalans VIH – Prizonye: 3% *

* Sous: ONUSIDA – Pòtigal – 2022