Filipin

Kap chèche tès VIH nan Filipin? Jwenn Sant VIH

AHF Filipin travay ak Depatman Sante (DOH) nan nivo santral, kowòdone ak biwo rejyonal DOH ak biwo sante lokal yo pou asire pwogram, pwojè ak aktivite li yo ann amoni ak repons nasyonal la.

Ansanm ak defans politik ak amelyorasyon, AHF travay ak Philippine National AIDS Council (PNAC) pou asire ke patnè ak sit yo an konfòmite ak règleman ak direktiv ki egziste deja, epi travay an kolaborasyon nan pwopoze nouvo politik ki ta sipòte ak amelyore aplikasyon pwogram VIH nan peyi.

Yon pati nan travay fondamantal nou an se bay tès VIH nan klinik nou yo bay tout moun ki chèche li, san jijman. Tout tès yo konfidansyèl epi rezilta yo rapid. Pasyan yo jwenn pozitif yo lye nan swen epi yo bay sipò. Deklarasyon misyon prensipal nou an se bay, "Medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye."


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis videyo Filipin >>

ahf Filipin logo

Nenita C. Laude-Ortega,
Manadjè Pwogram Peyi a

[imèl pwoteje]

Nenpòt enkyetid Entegrite?Fè nou konnen


AHF Filipin
  5/F Gateway Tower 2, Araneta Center, Cubao Quezon City, NCR, Filipin.
  + 63 917 512 1956
  [imèl pwoteje]
  freehivtest.ph
  AHF Filipin
Pasyan AHF nan Swen: 15,831
Pasyan AHF k ap resevwa ART: 15,023


Esplikasyon


Moun k ap viv ak VIH (estimasyon): 133,800 *
To prévalence VIH: 0.1% *
Timoun 0-14 ane k ap viv ak VIH nan peyi a: 590**
Total tès pou VIH (depi pwogram nan kòmanse): 236,720***
Total kapòt distribye (depi pwogram lan kòmanse): 1,461,509***
* DOH apati Me 2021
** Estimasyon ONUSIDA apati 2020
*** tout enstalasyon AHF sipòte

Baze sou Rejis ART VIH/SIDA nan Filipin, yon total de 55,498 moun k ap viv ak VIH (PLHIV) kounye a sou ART. Katrevendis sis pousan (53,473) se te gason. Laj la nan ka rapòte yo te varye ant 1 ak 81 ane (medyàn: 32 ane).
Soti janvye rive novanm 2021, yon total de 6,920 gason ki fè sèks ak gason te reprezante pi gwo ensidans la nan 65.7% pandan ke moun ki fè sèks ak tou de gason ak fi nan 27.9%. Pataje zegwi ki enfekte te konte nan 0.80%.
Nan mwa novanm 2021, katrevensèt (87) Filipin ki te travay lòt bò dlo nan senk ane ki sot pase yo, kit sou tè a oswa nan lanmè, te dyagnostike ak VIH.
* Sous: ONUSIDA – Filipin – 2020
** Mwayèn, ka kimilatif rapòte nan Filipin yo nan mwa janvye jiska novanm 2021 dapre Rejis Filipin VIH/SIDA ak ART nan Depatman Sante.