Meksik

Kap chèche tès VIH nan:

Meksik? Jwenn Sant VIH

CDMX Meksik? Jwenn Sant VIH

Cuernavaca Meksik? Jwenn Sant VIH

GUADALAJARA Meksik? Jwenn Sant VIH

Pou Kote Sant Byennèt Meksik la: Jwenn Esplikasyon

AHF Meksik AHF Mexico se pi gwo pwogram AHF nan Amerik Latin nan e li konsantre sou elaji Pwogram Tès Rapid nan rejyon an. Nan tout peyi a, anviwon 600,000 tès rapid yo te administre depi 2007, ki te ede plis pase 5,800 pasyan yo te dyagnostike ak VIH, konnen sitiyasyon yo epi jwenn aksè nan swen medikal.

AHF Meksik te fè patenarya ak òganizasyon lokal yo, ONG ak gouvènman lokal yo elaji sèvis li yo nan tout peyi a, sa ki pèmèt pou pi bon kenbe pasyan yo.
Nan 2013, AHF Meksik te kòmanse opere premye klinik mobil li a, ki ofri pasyan li yo swen abòdab nan konvenyans yo. Anplis de sa, nan ane 2013 yo te etabli premye CENTRE BYENNÈT nan vil Meksik, an 2016 dezyèm CENTRE BYENNÈT yo te etabli nan Cuernavaca, Morelos, epi an 2018 twazyèm CENTRE BYENNÈT la te etabli nan Guadalajara, pou bay sèvis tès VIH, ansanm ak dyagnostik ak tretman enfeksyon seksyèlman transmisib. AHF Mexico devlope pwogram ki defann amelyore kalite swen, aksè kontinyèl nan tretman ak defann pri abòdab medikaman yo nan tout peyi a.

Sous: Estimasyon ONUSIDA 2019  

<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Meksik >>

Guillermo Bustamante Vera, Manadjè Pwogram Peyi a.
(+ 52) 55 2254 7504

AHF Meksik
Calle Darwin No 31, Colonia Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo, CP 11590 Ciudad de México. MEKSIK
+ (52) 55 5264 8208
[imèl pwoteje]
pruebadevih.org.mx


Lidèchip

Kliyan nan AHF Care: 71,293
Kliyan k ap resevwa ART: 26,837
Moun k ap viv ak VIH: 340,000 *
To prévalence adilt 15-49: 0.4%
Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 340,000 *
Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 60,000 *
Gason 15+ k ap viv ak VIH: 280,000 *
* Sous: ONUSIDA – Meksik – 2020