peyi Zend

Kap chèche tès VIH nan peyi Zend? Jwenn Sant VIH

Peyi Zend Cares te kòmanse operasyon nan peyi Zend nan ane 2004, sèvi nasyon an ak tès VIH gratis, swen, sipò ak sèvis tretman. Yon pyonye nan modèl Kominote Tès VIH (CBT) nan peyi Zend, India Cares te montre modèl CBT ki te fè peyi a adopte modèl CBT dènyèman. India Cares te lanse 1.6 milyon tès VIH gratis nan kominote a epi yo te idantifye plis pase 10,000 nouvo ka VIH pozitif, kidonk konpliman repons Nasyonal SIDA a. India Cares te dedye tou premye Sant Ekselans (COE) ART Klinik nan New Delhi, bay nasyon an an 2007. Depi lè sa a, India Cares te parèt kòm yon òganizasyon Swen VIH pi enpòtan nan peyi Zend lè li te agrandi sèvis klinik yo nan Panvel, Navi Mumbai. epi konsa ofri sèvis gratis swen, sipò ak tretman bay plis pase 2000 moun k ap viv ak VIH.

India Cares dirije tou efò defans Sosyete Sivil Endyen an sou plizyè pwoblèm tankou patant dwòg, pri dwòg, tretman abòdab pou VIH, HCV ak TB, dwa ak dwa PLHIV, finansman dirab pou pwogram VIH ak pwoteksyon dwa pou fanm / majinalize / LGBTQI. kominote yo.

Pandan ke prévalence VIH nan peyi Zend se relativman ba nan 0.22 pousan, an tèm absoli sa vle di yon estime 2.1 milyon moun ap viv ak VIH Peyi Zend gen yon epidemi konsantre ak pifò enfeksyon nan mitan moun kap itilize dwòg enjekte (IDU), Gason ki fè sèks ak Gason (MSM). ), Transgenders (TG) ak (FSW) Travayè sèks fi.

Dapre rapò ki fèk pibliye, India HIV Estimation 2017, prevalans VIH pou adilt nasyonal (15-49 ane) nan peyi Zend estime a 0.22% (0.16% - 0.30%) ak 0.25% (0.18-0.34) pami gason ak 0.19% (0.14). -0.25) nan mitan Fi. Prevalans VIH nan adilt nan nivo nasyonal kontinye ap bese konstan li soti nan yon pik estime 0.38% an 2001-03 jiska 0.34% an 2007, 0.28% an 2012 ak 0.26% nan 2015 a 0.22% nan 2017.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis videyo peyi Zend >>

Doktè V. Sam Prasad, Manadjè Pwogram Peyi a
Imèl: [imèl pwoteje]
Skype: VAZHAMATTAM
Telefòn Tè: + 91 11 46866800
mobil: + 91 84678 89989


ENDY SWEN
B-22, Blòk B, Lajpat Nagar II,
Lajpat Nagar, New Delhi,
Delhi 110024, peyi Zend
Toupre:
DEWAN BAJAJ MOTO
Mark tè:
OPPOSE METRO POLO 10
Estasyon Metro ki pi pre:
LAJPAT NAGAR


+ 91 11468 66801
[imèl pwoteje]
freehivtest.org.in
AHF peyi Zend Facebook

Kliyan ki nan Swen: 2,726
Kliyan k ap resevwa ART: 2,714EsplikasyonEsplikasyonEsplikasyon


Estimasyon kantite moun k ap viv ak VIH: 2.3 milyon

To prévalence adilt 15-49: 0.25%

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 2 milyon

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 844,000

Estimasyon kantite Timoun k ap viv ak VIH: 133,000

Sous:
Sankalak: Status of National AIDS Response - Desanm 2017, Òganizasyon Nasyonal Kontwòl SIDA, Ministè Sante ak Byennèt Fanmi, Gouvènman peyi Zend.

Siveyans Sentinel VIH - Brèf Teknik 2016 -2017, Òganizasyon Nasyonal Kontwòl SIDA, Ministè Sante ak Byennèt Fanmi, Gouvènman peyi Zend.