Imaj

Kolonbi

Kap chèche tès VIH nan Kolonbi? Jwenn Sant VIH

Nan mwa Desanm NOU, a Ministè Sante ak Pwoteksyon Sosyal ak AHF Kolonbi siyen yon Memorandòm nan Konprann vize amelyore repons peyi a nan VIH, diminye twou vid ki genyen nan aksè a deteksyon ak prevansyon VIH ak tretman rapid ak bon jan kalite; osi byen ke, diminye morbidite ak mòtalite moun k ap viv ak VIH.

 In septanm 2018, AHF te kòmanse travay li nan Kolonbi ak ouvèti a nan yon Enstitisyon Founisè Sante (IPS an Panyòl) nan San José de Cúcuta, yon vil ki sitiye nan zòn fwontyè ak Venezyela, ak episant nan pi gwo foul imigrasyon nan peyi sa a. Depatman North Santander - rejyon kote Cúcuta se prensipal sant vil la-, se pi gwo benefisyè imigran Venezyelyen ki, nan anpil ka, travèse fwontyè a pou chèche dwòg ak swen medikal.

 Nan fason sa a, AHF IPS konsantre sou bay swen konplè alantou sèvis tès rapid pou VIH ak sifilis ak prevansyon li, ki ka jwenn aksè nan tout popilasyon an kèlkeswa nasyonalite yo, sitiyasyon imigrasyon yo oswa nenpòt lòt kondisyon vilnerabilite. Anplis de sa, sèvis swen konplè ak tretman pou VIH la, konplètman gratis, ak konsantre sou popilasyon an ki pi bezwen tankou popilasyon migran an nan yon sitiyasyon iregilye.

AHF Kolonbi ofri de kalite entèvansyon: a ekstramural ak kominote a entèvansyon, ak konsantre espesyal sou prevansyon, tès rapid ak livrezon kapòt; lòt la se nan IPS a, kote yo ofri tout sèvis ki gen rapò ak prevansyon, dyagnostik, swen ak tretman VIH, ki gen ladan kanalizasyon ak akonpayman ki vize itilizatè nasyonal ak etranje ki satisfè kondisyon yo make pou jwenn aksè nan sistèm sante Kolonbyen an.

Nan 2022 AHF ofri sèvis nan sis vil Bogotá,
Bucaramanga, Cúcuta, Rioacha, Valledupar ak Cartagena.

---

1. Deklarasyon finansye yo
2. Sètifika Konfòmite ak kondisyon
3. Sètifika Antesedyen Jidisyè
4. Pwosedi Reyinyon Anyèl Fondatè yo
5. Sètifika Manm Renumerasyon yo
6. Rapò Finansye
7. Rapò Jesyon
8. Sètifika Mizajou RTE
9. Sètifikasyon Sibvansyon 2022
10. Tax ID, AIDS Healthcare Foundation Kolonbi 11. Deklarasyon taks sou revni


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou anpeche enfeksyon VIH ak STI, ede jèn fi ak tifi yo rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi sipòte yo pou yo rete lekòl. Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


Retounen nan lis peyi yo

Doktè José Luis Sebastián Mesones
Peyi Koòdonatè

Calle 70 N0 12-83 Barrio Quinta. Camacho-Bogota, IPS.


AHF Kolonbi

 Calle 15 No2E-81, Barrio Caobos, Cucuta, Nore de Santander.

 +(57-7) 5492053

 [imèl pwoteje]
 https://pruebagratisdevih.co/

 Facebook
 Twitter
 Instagram

Kliyan nan AHF Care: 2,404 (2022)Esplikasyon


To prévalence adilt 15-49: 0.5% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 170,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 31,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 140,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 53,000 *

Pousantaj moun k ap viv ak VIH ki sou ART: 74%

* Sous: ONUSIDA - Kolonbi - 2021

Foto nan Kolonbi

Plis foto Kolonbi