Brezil

Kap chèche tès VIH nan Brezil?  Jwenn Sant VIH

AHF Brezil ap travay nan Brezil depi 2015 sou aksyon pou konbat VIH/SIDA ak Enfeksyon ki Transmèt Seksyèlman (STIs), ankouraje prevansyon nouvo enfeksyon, ak fasilite aksè a yon tretman ki gen bon jan kalite, san pri ak nan yon fason apwopriye pou moun ki nan bezwen.

Pou ogmante aksè nan dyagnostik VIH/SIDA, AHF Brezil kenbe patenarya ak ONG yo ak gouvènman lokal yo pou fè tès nan kominote a soti nan sèvis sante, konsantre sou popilasyon ki pi vilnerab a VIH/SIDA ak lòt IST. Yon lòt bò, nou ranfòse patenarya nou ak gouvènman lokal yo pou amelyore aksè moun k ap viv ak VIH/SIDA nan sistèm sante piblik, konsantre sou konsèp lyezon ak retansyon nan tretman ak swen espesyalize.

Kounye a, kèk nan patenarya ONG nou yo nan vil tankou São Paulo (BARONG) ak Rio de Janeiro (Grupo Pela Vidda), ansanm ak Manaus (Rede Amizade), Tabatinga (AGLTTF) ak Parintins (AGLTPIN) - twa nan yo se ki sitiye nan rejyon Amazon an. Ka Tabatinga a merite atansyon espesyal, paske vil la nan yon rejyon fwontyè trip, ak vil Letícia (Kolonbi) ak Santa Rosa de Yavarí (Peru). Li komen pou moun ki soti nan peyi sa yo jwenn asistans nan sistèm sante piblik nan bò brezilyen fwontyè a, osi byen ke yo patisipe nan aksyon prevansyon ak defans devlope pa patnè lokal nou yo.

Aksyon yo te fè ansanm ak enstitisyon sa yo te pèmèt realizasyon apeprè 6,500 tès pa mwa, ak yon to pozitivite 4%. Pou tout moun sa yo dyagnostike yo ofri lyen ak sèvis espesyalize yo pou tretman an apwopriye epi gen siveyans pèmanan nan ekip la jiskaske pwosesis la lyezon fini.

Konsènan aksyon swen pou moun k ap viv ak VIH/SIDA, AHF Brezil kenbe pwojè an patenarya ak nivo gouvènman lokal yo, inivèsite ak enstitisyon rechèch sante piblik pou sipòte lyezon nouvo pasyan yo ak amelyore retansyon/aderans nan tretman an. Pwojè sa yo pran plas nan 25 inite swen espesyalize nan eta Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul ak São Paulo, ki kouvri plis pase 63,000 pasyan ki sibi tretman ak 181 pwofesyonèl sante.

Objektif la se amelyore kalite lavi pasyan yo ak jesyon inite swen espesyal, k ap chèche pwopoze ajisteman nan fòm òganizasyon swen pasyan yo ak yon apwòch ki santre sou akeyi moun ki fèk dyagnostike yo ak sou retounen pasyan ki abandone tretman an. toujou an akò ak direktiv nasyonal ki etabli pa Ministè Sante a.

14 Me 2018, AHF Brezil te louvri premye Sant Byennèt li nan Brezil nan Recife, yon klinik espesyalize nan sante seksyèl gason. Nan moman sa a vil la te fè eksperyans yon eksplozyon nan ka sifilis, espesyalman nan popilasyon an gason. Nan klinik la, sèvis tankou kapòt ak distribisyon grès machin, tès rapid pou VIH, sifilis, epatit B ak C, ak tretman pou MST yo ofri gratis, san yo pa bezwen yon randevou. Depi li te louvri, klinik la te ale nan plis pase 21,000 moun ak fè anviwon 80,000 tès rapid, ak 6% pozitivite pou VIH ak 26% pou sifilis.

Anplis de sa, AHF Brezil travay pou gaye aksyon prevansyon, tès ak tretman, toujou defann dwa moun ak dwa popilasyon ki pi vilnerab a VIH/SIDA ak MST, tankou LGBTQIAP+, travayè sèks, fanm, moun nwa, jèn ak imigran.

Pami estrateji yo adopte pa AHF Brezil se kanpay maketing sou rezo sosyal yo, nan laprès (sitou nan machin espesyalize nan pwoteksyon sante piblik) ak angajman nan aktivite ki trè vizib, tankou Parad Fyète LGBT São Paulo (pi gwo nan mond lan, ki rasanble 3 milyon moun sou la. lari), Kanaval (an Fevriye/Mas), Jounen Mondyal SIDA (1ye Desanm) ak lòt dat enpòtan nan kalandriye kiltirèl brezilyen an.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis videyo Brezil >>

Beto de Jesus
Manadjè Pwogram Peyi - Brezil

Rua Pedro Américo, 52 – Repiblik CEP 01045-010, São Paulo/SP – Brezil

+ 55 11 3352 7760


AHF Brezil

Rua Osvaldo Cruz, 342 – Soledade, 50050-225 – Recife/PE

+ 55 81 3877 6680
[imèl pwoteje]
ahfbrasil.com.br

Facebook
Instagram
Twitter

Kliyan ki nan Swen: 68,272 (2022)Esplikasyon


Moun k ap viv ak VIH: 960,000 *

Estimasyon kantite moun ki gen VIH+ san dyagnostik: 120,000 *

Adilt ak timoun k ap resevwa ART: 695,094 *

Prevalans VIH nan MSM ki gen plis pase 25 ane: 18.35% *

Adilt ki gen laj 15 a 49 To prévalence VIH: 0.6 [0.3 – 0.8]*

* Sous: ONUSIDA 2021