zimbabwe

Kap chèche tès VIH nan Zimbabwe? Jwenn Sant VIH

Nan mwa septanm 2016, AHF ak Ministè Sante ak Swen Timoun Zimbabwe te siyen yon memorandòm konpreyansyon pou aplike pwogram ki vize pou sipòte estrateji sante nasyonal la atravè divès aspè prevansyon VIH ak SIDA, swen tretman ak sèvis kominotè. Faz inisyal la te enplike etablisman Sant Ekselans nan Lopital Referans Parirenyatwa ak Mpilo. Sipò sa a te elaji kounye a nan enstalasyon tankou Sally Mugabe Central Hospital, Gweru Provincial Hospital, Victoria Chitepo Provincial Hospital, Masvingo General Hospital, ak Gwanda Provincial Hospital. Òganizasyon an te elaji tou pou sipòte etablisman swen prensipal yo nan vil Harare (Savwa Mabvuku Polyclinic, Glen View Polyclinic, ak Parirenyatwa Council Clinic), Mutare City (Sakubva Health Center, Dangamvura Clinic), Gweru City (Mkoba Polyclinic) ak Bulawayo ( Klinik Mzilikazi ak klinik Cowdray Park). Yon lòt sit sipòte se Chikurubi Maximum Prison OI Clinic

An 2016, te estime ke 1.3 milyon moun nan Zimbabwe t ap viv ak VIH, sou 13.8 milyon total popilasyon an. Yon estime 40,000 nouvo enfeksyon VIH te fèt an 2016. Prevalans sèks pami granmoun (15-49) montre fanm nan 16.1% konpare ak gason nan 10.7%. Soti nan 1.3 milyon Zimbabweyen k ap viv ak VIH, apeprè 980,000 yo sou tretman.
Sous: Estimasyon UNAIDS 2016, CIA World Factbook 2016.

An 2021, te estime ke 1.3 milyon moun nan Zimbabwe t ap viv ak VIH, sou 15.1 milyon total popilasyon an. Yon estime 23,000 nouvo enfeksyon VIH te fèt an 2021. Prevalans sèks pami granmoun (15-49) montre fanm nan 14.4% konpare ak gason nan 8.7%. Soti nan 1.3 milyon Zimbabweyen k ap viv ak VIH, apeprè 1,200,000 yo sou tretman.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Zimbabwe Videyo >>

Doktè Enerst Chikwati,
Manadjè Pwogram Peyi a

+ 263 4 783 126


AHF Zimbabwe Head Office
 19902 Gunhill Rise, Harare, Zimbabwe.
 + 263 867 701 0022
 [imèl pwoteje]
 freehivtestzw.org
 AHF Afrik Facebook


Parirenyatwa COE:
 + 263 808 0508
 
Mabvuku Clinc:
 + 263 808 0526
 
Klinik Glenview:
 + 263 808 0527
 
Mpilo COE:
 + 263 808 0528

 Klinik Kat jeyografik

Kliyan ki nan Swen: 59,845 (Apati janvye 2023)Esplikasyon


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH:  1.3 milyon*

To prévalence adilt 15-49: 11.6% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH:  1,200,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH:   750,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA:  550,000 *

* Sous: ONUSIDA – Zimbabwe – 2021