Lafrik di sid

Kap chèche tès VIH nan Lafrik di sid? Jwenn Sant VIH

AHF Lafrik di sid li te operasyonèl nan Lafrik di sid depi 2002 lè li te etabli premye klinik mondyal li (Ithembalabantu People's Hope Clinic) nan Umlazi, Lafrik di sid. AHF Lafrik di sid kolabore ak Depatman Sante ak Gouvènman Lokal nan Lafrik di sid atravè gouvènman pwovens yo nan KwaZulu Natal, Eastern Cape ak Gauteng pou sipòte livrezon bon jan kalite sèvis konplè VIH, STI ak TB (HAST).

AHF kontinye ap bay sipò li nan efò gouvènman an ap fè pou asire ke modèl livrezon sèvis pou sèvis HAST, estanda swen ak direksyon estratejik pou aplikasyon sèvis sa yo adopte. Aktyèlman AHF sipòte 49 lòt etablisman ak sèvis HAST nan 3 pwovens yo, sou fòm livrezon sèvis dirèk nan sit ki sipòte yo, fòmasyon ak fòmasyon kapasite, konsèy, siveyans ak evalyasyon, ak pwovizyon lòt resous tankou ekipman ak enfrastrikti.

Lafrik di sid pote pi gwo fado VIH/SIDA nan mond lan ak 8.2 milyon moun k ap viv ak VIH* ak pousantaj prévalence ki rete nan 13.7% nan popilasyon an. Pou granmoun ki gen laj 15-49 ane, yon estime 19,5% nan popilasyon an gen VIH pozitif.

Pi resan etid Konsèy Rechèch Syans Imèn sou Prevalans, Ensidans, Konpòtman ak Kominikasyon, ki te pibliye an Jiyè 2018 te estime ke te gen 222,000 * nouvo ka VIH ak plis pase 115,000 * lanmò ki gen rapò ak SIDA ane pase a sèlman, ak TB klase kòm kòz prensipal lanmò. nan peyi a.

Jèn fanm ak tifi yo afekte disproporsyoneman pa VIH nan Lafrik di sid ak prévalence VIH nan mitan 20 - 24-zan se twa fwa pi wo nan mitan fi (15.6%) pase gason (4.8%). Se poutèt sa, AHF Lafrik di sid dirije Girls ACT and Young People's Programmes, pwogram espesyal ki konsantre sou bay jèn yo enfòmasyon sou sante ak dwa seksyèl ak repwodiktif, abi dwòg, gwosès san planifye, ak vyolans ki baze sou sèks.

Pwogram Girls ACT distribye kousinen sanitè ak pake ijyèn, ogmante estim pwòp tèt yo, epi ankouraje tifi pou yo rete lekòl; ak Pwogram Jèn yo ofri sèvis prevansyon konbinezon pou tou de jèn ti gason ak jèn tifi, distribye pake ijyèn ak ankouraje maskilinite pozitif, refere ti gason pou sikonsizyon gason medikal volontè epi ankouraje itilizasyon kapòt.


ti fi aji logo
Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Doktè Kate Ssamula,
Direktè Pwogram Peyi
[imèl pwoteje]

Nenpòt enkyetid Entegrite?Fè nou konnen


AHF Lafrik di sid
 H Santos Building, 30 Arena Close, 3yèm etaj, Bruma, Johannesburg, Lafrik di sid.

 + 27 010 590 5530
 [imèl pwoteje]
 freehivtest.org.za

AHF Lafrik di sid
Kliyan ki nan Swen: 176,837 (Apati janvye 2023)
Opòtinite Karyè:
[imèl pwoteje]


Adilt ak timoun k ap viv ak VIH: 7,500,000 *
Moun ki sou ART: 5,500,000 *
Gason ki gen laj 15 a 49 to prévalence VIH: 12.1% *
Fanm ki gen laj 15 a 49 to prévalence VIH: 24.5% *
Òfelen (0-17) akòz SIDA: 960,000 *
sous: ONUSIDA – Lafrik di sid – 2021