Nijerya

Kap chèche tès VIH nan Nijerya? Jwenn Sant VIH

AHF Nijerya gen yon angajman nasyonal pou ogmante aksè a sèvis VIH nan bay bon jan kalite terapi antiretwoviral konplètman gratis, jesyon ko-enfeksyon TB/VIH, tretman pou MST/OI ak swen ak sipò bay moun k ap viv ak VIH/SIDA. Nan sans sa a, AHF Nijerya bay bon jan kalite swen pou pasyan yo, konplètman gratis swen ak tretman VIH sitou nan kote ki lwen atravè eta yo nan operasyon.

AHF Nijerya te kòmanse pwovizyon sèvis nan mwa Out 2011 e kounye a, li kouvri swasant-senk (65) klinik VIH konplè ak desantralize ki gaye nan sis (6) eta: Anambra, Benue, Cross River, Kogi, Nasarawa ak FCT Abuja - epi li pwolonje nan plis 80 sit nan Abuja, Cross River, Benue ak Nasarawa anba Inisyativ Fast Track Gouvènman Federal Nijerya ki gen pou objaktif pou jwenn plis 100, 000 Nijeryen sou tretman. Nan 2019, AHF Nijerya deplase nan 7yèm eta operasyon li yo - Akwa Ibom. Akwa Ibom se youn nan eta ki pi wo a nan dènye Nijerya Nasyonal Endikatè VIH / SIDA ak Sondaj Enpak (NAIIS).

Pou dat, AHF Nijerya te fè plis pase 2, 007, 830 milyon tès VIH, distribye sou 8, 026, 259 milyon kapòt ak akòde sipò finansye a patnè li yo atravè AHF GRANT FUND la - apeprè $ 362,937 yo te bay nan sibvansyon pou CSO ak CBO ki gen siksè depi 2012 nan Nijerya. .

Nan tout eta operasyon yo, amelyorasyon enfrastrikti rete yon pati konsistan nan prezans AHF nan yon efò pou ankouraje bon jan kalite sèvis livrezon. Nan mwa fevriye 2017, AHF Nijerya te revele de enstalasyon ki fèk konstwi nan kominote Agan ak Daudu nan eta Benue, anplis renovasyon enstalasyon ki egziste deja nan Agasha, Gbajimba ak konstwi yon nouvo etablisman nan Lopital Jeneral Isanlu nan eta Kogi. Divès degre travay renovasyon yo te fèt nan PHC Gosa ak PHC Waru nan Abuja. Menm bagay la tou pou PHC Achalla nan Ihialo LGA, Eta Anambra. Nan Nasarawa AHF Nijerya renove Lopital Jeneral Panda, Nasarawa Eta epi enstale ekipman laboratwa pou tès ematoloji ak chimi.

AHF Nijerya kwen inik
AHF defann defans politik nasyonal ak entènasyonal sou tretman, ansanm ak mobilizasyon resous mondyal ak nasyonal pou repons SIDA, tankou: Finansman Kanpay Fon an, Pri Medikaman, Stigma ak Diskriminasyon, Klasifikasyon Revni Mwayen pa Bank Mondyal, Defans Kapòt, Kanpay pou Jèn Fi ak Tifi yo gen aksè a sèvyèt sanitè elatriye. Sa yo se atravè apwòch dirab ak inovatè.

Sèvis AHF Nijerya:
AHF Nijerya ofri sèvis sa yo nan etablisman gouvènman an sipòte ak klinik otonòm nan liy ak Gid Nasyonal VIH Nijerya ak pi bon pratik mondyal dirab.

  • Sèvis Tès VIH (HTS), ki gen ladan Kanpay Mega Tès, Tès Priyorite Vize, Tès Sentomatik Kominote Priyorite (P-COST), Tès Moonlight – yon modèl ki adapte Popilasyon KP pou VIH yo; pòt-an-pòt; tès ki baze sou etablisman ak tès Endèks soti nan trase patnè yo.
  • Terapi anti-retwoviral (ART), ki gen ladan eliminasyon sèvis transmisyon VIH manman ak timoun (eMTCT), dyagnostik ti bebe bonè (EID)
  • Swen ak Sipò pou PLHIV ki gen ladan: Sèvis Aderans/Retansyon/Suivi, Konsèy ak Sipò, Modèl Swen Diferansye (DCM), Lwa pou Fi ak Pwogram Espas Sekirite, Edikasyon Kapòt ak Distribisyon ak itilizasyon Kliyan Ekspè.
  • Dyagnostik ak Tretman Enfeksyon ki Transmèt Seksyèlman (ITS) ak Enfeksyon Opòtinis (OI), Tibèkiloz (TB) ak lòt ko-enfeksyon VIH
  • Siveyans laboratwa (kontinye bay chimi gratis, ematoloji, seroloji ak chaj viral)
  • Wellness Hub, yon sant yon sèl-stop pou jèn ak adolesan, sante fanm ak gason, operasyonèl nan eta Abuja ak Benue.
  • Bay HCWs fòmasyon an kolaborasyon ak pati konsène Gouvènman ak etablisman kle yo.

Nijerya gen youn nan pi gwo epidemi VIH nan mond lan, byenke prévalence VIH nan mitan granmoun yo pi ba (1.4%) konpare ak lòt peyi Afriken Sub-Saharan tankou Lafrik di sid (20.4%) ak Zanbi (11.3%). Sepandan, gwosè popilasyon Nijerya a tradwi 1.9 milyon moun k ap viv ak VIH an 2018. Ansanm ak Lafrik di sid ak Uganda, peyi yo konte pou anviwon mwatye nan tout nouvo enfeksyon VIH nan Afrik sub-Saharan chak ane.
An 2016, 240,000 adolesan (ant laj 10-19) t ap viv ak VIH. Apeprè 150,000 moun te mouri nan maladi SIDA nan Nijerya nan 2017 pandan ke, 220,000 timoun (0 a 14 ane) nan Nijerya t ap viv ak VIH. UNICEF estime 240,000 adolesan (ant laj 10-19) t ap viv ak VIH an 2016.
Nijerya klase 122yèm nan 144 nan 'efè sèks', ki endike li gen youn nan dezekilib ki gen plis pouvwa ant gason ak fanm nan mond lan. Dezekilib pouvwa sèks yo refere a enkapasite fanm yo pou yo negosye sèks san danje, chwazi pwòp patnè seksyèl yo epi pran desizyon enfòme sou sante repwodiktif, tout sa ki mete yo nan pi gwo risk pou VIH.


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Nijerya >>

Dr Echey Ijezie,
Direktè Pwogram Peyi

+ 234 807 372 5555
[imèl pwoteje]


AHF Nijerya
No 2 Paul Unongo Street, Dèyè Building Materials Market – El Rufai Estate, Jabi District – Abuja.

+ 234 905 083 7511
[imèl pwoteje]
aidshealthng.org

Facebook

Reporting Fraud and Corruption

Kliyan nan AHF Care: 25,123 (2022)Esplikasyon


Moun k ap viv ak VIH: 1,900,000

Pousantaj Prevalans Adilt 15-49: 1.3%

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 1,800,000

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 1,100,0000

Òfelen akòz SIDA: 1,200,0000

sous: ONUSIDA – Nijerya – 2021