Nepal

Kap chèche tès VIH nan Nepal? Jwenn Sant VIH

AHF Nepal te kolabore ak Gouvènman Nepal nan 17 klinik ART (16 Gouvènman ak 1 ONG ki baze) nan 15 distri ak yon objektif pou ogmante aksè nan prevansyon VIH, tès, tretman ak sèvis swen epi ranfòse kowòdinasyon, rezo ak defans pou bon jan kalite sèvis ART. . AHF Nepal gen yon estrateji estrateji pou kontribiye sib peyi a pou atenn objektif mondyal 90:90:90 epi redwi diferans ki genyen nan mitan tout twa ane 90 yo, diminye mòtalite ak ensidans ki gen rapò ak VIH, etabli kolaborasyon nan klinik ART gouvènman an pou asire yon wo nivo kalite nan livrezon sèvis, nan kad kouvèti asirans sante inivèsèl ak sipòte pa politik ak estrateji nasyonal yo. Pou optimize prevansyon VIH, tès, tretman ak sèvis swen AHF Nepal bay kapòt gratis, konsèy prevansyon pozitif, ak tès depistaj VIH rapid, referans, jesyon ak tretman OIS, sipò HR nan klinik ART, fòmasyon pou ranfòse kapasite ak edikasyon medikal kontinye pou HCW nan lopital. /ART klinik pou ekipe ak konesans sou avansman sou tretman VIH, swen, ak asistans pou ogmante pwoteksyon VL. Gouvènman an bay ARV gratis.
Anplis, AHF Nepal travay pou pi bon anrejistreman, rapò ak sèvis konsèy epi yo kapab fè dyagnostik ak trete lòt ko-enfeksyon (yo) jan sa endike nan Pwogram Nasyonal VIH. Diferan ekip sansibilizasyon yo konsantre sou fòmasyon edikatè kamarad yo pou ankouraje aderans tretman ak aksyon swivi pou PLHIV nan klinik kolaborasyon AHF sipòte.


Jounen-Mondyal-SIDA-2021-Factsheet.pdf (ncasc.gov.np)


ti fi aji logo
Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis videyo Nepal >>

Divya Raj Joshi, Manadjè Pwogram Peyi a
[imèl pwoteje]


AHF Nepal
 Lalitpur-14, Malaxmisthan, GPO Box: 10377, Katmandou

 + NAN-NAN
Pou tès VIH ak konsèy gratis:
 + 977-9844829696 (ntc)
 + 977-9828048894 (ncell)
 [imèl pwoteje]

 Lis Sit ART

Esplikasyon

Kliyan nan AHF Care: 12,599
Kliyan k ap resevwa ART: 12,562 (GPR apati 12 desanm 2021)
Klinik ART nan Nepal: 80 klinik ART nan 77 distri (Lis sit ART)
Lis sit ART: isit la


Zòn tè: 147,181 km2
Popilasyon: 28.6 milyon dola. sous:Data Commons & Bank Mondyal
Moun k ap viv ak VIH: 30 000 *
To prévalence adilt 15-49: 0.1% *
Gason 15+ k ap viv ak VIH:  16,000 *
Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 13,000 *
Timoun k ap viv ak VIH: 1,200 *
Kantite anyèl nouvo enfeksyon: <1000
Kantite chak ane lanmò ki gen rapò ak SIDA: <1000 *
* Sous: ONUSIDA – Nepal – 2020