Kenya

Kap chèche tès VIH nan Kenya? Jwenn Sant VIH

AHF Kenya gen yon pwogram prevansyon ki travay an kolaborasyon ak Ministè Sante pou Prevansyon Prensipal VIH ki gen ladan Pwogram Adolesan ak Jèn, PMTCT, tès, ak edikasyon ak distribisyon kapòt.

AHF KenyaPatnè estratejik yo gen ladan gouvènman nasyonal ak konte yo, Ministè Sante atravè NASCOP ak NACC, òganizasyon sosyete sivil ki gen ladan NEPHAK, KANCO, KELIN, HENNET pami lòt moun.

AHF Kenya sipòte tou yon pwogram prevansyon milti-pwen ki gen ladann tès VIH ak konsèy gratis estratejik ak vize ki pèmèt ekip la idantifye moun k ap viv ak VIH ki pa pran swen epi konekte yo ak sèvis yo. Plis pase 1,000,000 moun te fè tès pou VIH depi 2009 jiska AHF Kenyapwogram tès rapid la, ak plis pase 3 milyon kapòt yo te distribye atravè kontak lokal ak pwomosyon sèks pi an sekirite. Nou te kapab sipòte entèvansyon PMTCT atravè modèl kanmarad la nan sipòte manman konseye ki jwe yon wòl enpòtan nan eliminasyon nan transmisyon VIH manman ak timoun ak sifilis. Yo te aplike pwogram konsèy adolesan ak jèn moun ak prevansyon VIH.

Pwogram tretman VIH bay jesyon ak tretman VIH dapre direktiv tretman Kenya yo ki gen ladan pwovizyon ARV, jesyon enfeksyon opòtinis, siveyans laboratwa, ak jesyon STI.

Nan Kenya apeprè 1.4 milyon moun ap viv ak VIH ak yon prévalence nasyonal 4.2%, yon estime 41,416 nouvo enfeksyon VIH ki reflete yon rediksyon 44% nan nouvo enfeksyon. Lanmò ki gen rapò ak VIH te redwi anpil pandan ane yo akòz ogmantasyon nan kantite moun ki jwenn aksè nan tretman an. Nan 1.4 milyon Kenya k ap viv ak VIH, apeprè 1,160,479 (1,087,511 granmoun ak 72,968 timoun) te sou terapi antiretwoviral, ki reprezante yon pwoteksyon tretman estime 80% pami granmoun (68% pami timoun) nan 2019..

Sitiyasyon VIH nan Kenya - Grafik


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou anpeche enfeksyon VIH ak STI, ede jèn fi ak tifi yo rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi sipòte yo pou yo rete lekòl.

Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Kenya Videyo >>

Doktè Samuel Kinyanjui, 
Direktè Pwogram Peyi
Telefòn: + 254 722 293 960
[imèl pwoteje]


AHF Kenya
AHF Plaza, 3rd Parklands Avenue, PLOT 123, Nairobi, KENYA.

+ 254 722 293 960
+ 254 737 293 960
ahfkenya.com
[imèl pwoteje]
AHF Kenya Facebook


Esplikasyon


Esplikasyon

Kliyan ki nan Swen: 87,403 – Apati 13 me 2023.

Enstalasyon AHF ak Patnè yo:
Homabay, Kilifi, Kisii, Kwale, Makueni, Mombasa, Murang'a, Nairobi, Taita Taveta, ak Turkana.


To prévalence adilt 15-49: 4% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 1,400,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 890,000 *

Òfelen akòz SIDA: 690,000 *

* Sous: ONUSIDA
Estimasyon VIH/SIDA, 2021