Jamaica


Kap chèche tès VIH nan Jamaica? Klike la a

Nan fen mwa oktòb 2013, AHF te siyen yon Memorandòm Konpreyansyon ak Ministè Sante Jamayiken an ki te pèmèt ofisyèlman san bi likratif la bay Jamayiken k ap viv ak VIH kòm patnè nasyonal VIH nan peyi a. AHF Jamayik la travay te kòmanse tousuit apre nan Rejyon Lwès zile a, kote AHF Jamaica te fè yon patenarya pou bay swen pou 1,518 moun ki soti nan Lopital Rejyonal Cornwall Montego Bay, 1,313 moun ki nan klinik MoBay Tip 5, ak 994 kliyan nan Lopital Savanna-La-Mar nan Savanna-. La Mar, ki se chèf vil nan kapital zile a nan Westmoreland Parish. AHF Jamayik ap fè patenarya tou ak yon ONG ki byen respekte nan Jamayik pou bay swen pasyan VIH+ nan enstalasyon ONG yo nan Kingston, Montego Bay ak Ocho Rios.

Apeprè 30,000 moun ap viv ak VIH nan Jamayik, ak mwatye nan yo pa konnen sitiyasyon yo. Demografik ki gen pi gwo pousantaj nouvo enfeksyon se fanm ki gen laj 9 a 19 ane, epi to prévalence VIH pami gason ki fè sèks ak gason se 38%. An 2011, 394 Jamayiken te mouri akoz enfeksyon VIH. An 2016, yo estime 30,000 Jamayiken ap viv ak VIH, sou 2.9 milyon popilasyon total la. Yon estime 1,700 nouvo enfeksyon VIH te fèt an 2016. Prevalans sèks pami granmoun (15-49) montre fanm nan 1.3% konpare ak gason nan 2.1%. Nan 30,000 Jamayiken k ap viv ak VIH, apeprè 11,000 yo sou tretman.

Gwo nimewo yo ka atribiye an gwo pati nan estigma inimajinabl mete sou Jamayiken k ap viv ak VIH, diskriminasyon danjere ki AHF Chèf Biwo Rejyon Sid Michael Kahane, ki sipèvize AHF operasyon nan Karayib la, te temwen efè yo nan premye men. Pandan yon vwayaj nan zile a pou negosye AHFPatisipasyon Jamayik nan batay VIH/SIDA a, Kahane te rankontre yon ti fi 17-zan ki te vin enfekte a 15 e ki te gen yon kantite CD4 ki ba anpil nan 6 (Òganizasyon Mondyal Lasante konseye ke nenpòt moun k ap viv ak VIH ak yon konte CD4 pi ba pase 500. dwe resevwa terapi antiretwoviral). Malgre bezwen klè li pou tretman, jènfi a te refize pran medikaman akòz estigma vyolan, e pafwa fatal, li te wè ki te rive sou vwazen ki gen VIH ki te al nan klinik pou pran medikaman.

Yon moun li te konnen menm te ale nan yon klinik de vil lwen pou l pran medikaman an anonim, men yon enfimyè nan vil li a te rekonèt li, ki pita te revele sitiyasyon VIH pasyan an bay vil la, sa ki te fè yo boule kay pasyan an ak tout yon moun. fanmi anndan. Jenn fi a te di Kahane ke li te kapab jere lanmò nan SIDA, men li pa t 'kapab aksepte lanmò fanmi li akòz li t'ap chache medikaman pou kondisyon li. Sepandan, yon ti tan anvan AHF Jamayik te etabli, jenn fi a te rele Kahane nan Florid: li te kite vilaj li a, li te deplase nan kapital la nan Kingston, kote li te respekte tretman li ak travay nan yon otèl. Lè li te ekonomize ase lajan pou yon telefòn selilè, premye apèl li te fè se Kahane pou l di l bon devlopman yo, li sonje, "Se te youn nan pi bon apèl mwen te janm resevwa."

Sous: Estimasyon ONUSIDA 2016  CIA World Factbook 2016


ti fi aji logo
Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Jamayik >>

Administratif Biwo

Doktè Kevin Harvey, Direktè rejyonal Karayib la


AHF Jamayik
 183 Hagley Park Road, Kingston 11

 + NAN-876-648
 + NAN-876-813
 + NAN-876-813

 [imèl pwoteje]
 ahfmediccalcentre.org


Sant Medikal AHF
 183 Hagley Park Road, Kingston 11

 + NAN-876-313
 + NAN-876-771

 [imèl pwoteje]
 ahfmediccalcentre.orgEsplikasyon

Kliyan nan AHF Care: 17,117

Kliyan k ap resevwa ART: 12,100

Moun k ap viv ak VIH: 32,000 *

To prévalence adilt 15-49: 1.4%

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 32,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 15,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 16,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 12,000 *

* Sous: ONUSIDA – Jamayik – 2020