Endonezi

Kap chèche tès VIH nan Endonezi? Jwenn Sant VIH

AHF Indonesia anrejistre ofisyèlman nan Ministè Afè Etranjè e li te kòmanse kolaborasyon ak Ministè Sante nan dat 1ye jiyè 2016 pou aplike yon pwogram tès ak tretman VIH ak senk patnè ONG lokal yo ak kat klinik tretman ART nan pwovens West Java ak DKI Jakarta. Sèvis yo te bay yo enkli tès laboratwa pasyan yo, aksè a sipò ART, ranfòse kapasite anplwaye lopital yo, e òganize reyinyon defans ak gouvènman an pou ogmante tès kominotè ak estrateji tretman bonè.

Kounye a, AHF Endonezi travay nan sèt pwovens atravè Endonezi (DKI Jakarta, Central Java, East Java, Bali, North Sumatra, East Kalimantan, ak Sid Sulawesi), ankouraje sante ak byennèt nan mitan moun k ap viv ak VIH (PLHIV) ak anpeche. enfeksyon opòtinis nan mitan yo. Nan dènye ane yo, chofè prensipal epidemi VIH la te deplase soti nan piki dwòg la nan transmisyon seksyèl. Pifò nan popilasyon kle yo nan zòn iben ak peri-iben. Gwoup ki afekte yo kontinye rapòte konpòtman ki gen gwo risk ak konsyans ensifizan sou VIH. Nou kontinye travay pou enfòme jèn yo ak lòt popilasyon kle yo sou pratik sèks ki pi an sekirite ak prevansyon VIH ak lòt IST.

Nan 2020, AHF Indonesia te kòmanse yon kolaborasyon ak Ministè Afè Sosyal nan Repiblik Endonezi, pwolonje patenarya li soti nan 2020-2023 epi kontinye kontinye nan 2023-2026. Konsantre prensipal kolaborasyon an vire sou Pwogram Reyabilitasyon Sosyal nan prevansyon VIH, deteksyon bonè VIH, tretman, terapi, ak sipò pou PLHIV. Kounye a, AHF Endonezi aplike pwogram li a nan 15 sèvis sante ak sis ONG atravè peyi a. Pwogram nan gen pou objaktif pou amelyore deteksyon VIH bonè ak prevansyon enfeksyon, ede PLHIV jwenn aksè nan tretman ak terapi efikas, ak amelyore kalite pwogram nan atravè konsèy ak inisyativ otonòm. Efò sa yo vize pou amelyore kalite lavi fanmi ak kominote ki afekte nan VIH

Gen yon estime 503,261 PLHIV nan Endonezi. Nan fen mwa mas 2024, Ministè Sante a te anrejistre 408,835 ka, sa vle di ke 81% nan PLHIV nan peyi a te okouran de sitiyasyon VIH yo. Pami moun sa yo, 49% te sibi tretman. Epidemi VIH nan Endonezi te pèsiste depi 1987, ak peyi a klase kòm fè eksperyans yon epidemi konsantre nan mitan popilasyon kle yo. Yo rapòte VIH nan tout 38 pwovens nan peyi a.


ti fi aji logo
Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou anpeche enfeksyon VIH ak STI, ede jèn fi ak tifi yo rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi sipòte yo pou yo rete lekòl.

Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan:

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


<< Retounen nan lis peyi yo

Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis videyo Endonezi >>

Mesye Asep Eka Nur Hidayat, Manadjè Pwogram Peyi a
[imèl pwoteje]
(+62) 8111.453.354.


AHF Endonezi
 Arkadia Green Park, Tower F, 2nd Etaj, Sal 201, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, Endonezi.
(+ 62) 21.78845544
  tanyahiv.org
 AHF Endonezi Facebook
 AHF Endonezi Instagram
 AHF Endonezi Twitter
 AHF Endonezi Tik Tok
Total kliyan ki anrejistre nan swen AHF sipòte apati Me 2024: 16,095

Esplikasyon