Selebrasyon Jou Sante Menstruèl

Gwatemala

Kap chèche tès VIH?  Jwenn Sant VIH

Nan 2006, AHF etabli yon klinik andedan Lopital Rodolfo Robles nan Quetzaltenango ak sipò gouvènman lokal la ak yon non-profit (IDEI). Klinik la bay moun k ap viv ak VIH tretman ARV e li ogmante swen pasyan ki gen tibèkiloz oswa lòt maladi poumon tou.

Jodi a, AHF Gwatemala opere ak pèsonèl medikal, teknik, ak pèsonèl administratif, ekipman ak founiti. Li bay edikasyon, fòmasyon, ak medikal tou pèsonèl nan 12 nan 16 klinik VIH k ap fonksyone kounye a nan peyi a.

VIH/SIDA nan Gwatemala konsantre nan zòn iben. 70% nan tout moun k ap viv ak VIH/SIDA ap viv nan vil Gwatemala ak nan rejyon metwopoliten an. Menmsi epidemi an konsantre sou travayè sèks ak gason ki fè sèks ak gason (MSM), anviwon 75% transmisyon VIH yo soti nan relasyon etewoseksyèl. Gwatemala ak peyi vwazen yo tou fè eksperyans yon gwo prévalence VIH pami moun ki gen tibèkiloz.

An 2016, yo estime 46,000 Gwatemala ap viv ak VIH, sou 15 milyon popilasyon total la. Yon estime 2,900 nouvo enfeksyon VIH te fèt an 2016. Prevalans sèks pami granmoun (15-49) montre fanm nan .4% konpare ak gason nan .6%. Nan 46,000 Gwatemala k ap viv ak VIH, apeprè 17,000 ki sou tretman.

Sous: Estimasyon ONUSIDA 2016


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


Retounen nan lis peyi yo

Saul Paau Maaz, Lik.,
Manadjè Pwogram Peyi a


Biwo: + (502) 2250-0591
mobil: + (502) 5351-3706

[imèl pwoteje]


ENFÒMASYON POU KONTAK:

AHF Gwatemala - Biwo

 6ta AV 11-43 zòn 1 Edificio PAN AM 6to Nivel, Oficina 603 y 604 Ciudad de Guatemala.

 + 502 4290-7663
 [imèl pwoteje]
 pruebadevih.gt


Kliyan nan AHF Care: 11,939

Kliyan k ap resevwa ART: 11,867

Moun k ap viv ak VIH: 33,000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.2% *

Adilt 15+ k ap viv ak VIH: 30,000 *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 12,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 18,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 19,000 *

* Sous: ONUSIDA - Gwatemala - 2020