Ajantin

Kap chèche tès VIH nan Ajantin?  Jwenn Sant VIH

AHF Ajantin a te kòmanse aksyon li yo 30 novanm 2012, lè li te reyalize yon rekò Guinness pou li te fè 3, 722 tès rapid VIH nan vil Rosario nan 8 èdtan sèlman ansanm ak lòt ONG, inivèsite, ak sitwayen yo nan Rosario.

Kounye a, li fè aksyon prevansyon, distribye plis pase 1 milyon kapòt gratis nan mak LOVE li chak ane. Nan 10 ane, li te deja fè plis pase 300,000 tès rapid nan diferan kontèks epi kounye a ap konsantre aksyon li yo sou popilasyon kle pou VIH.

Anplis de sa, AHF Ajantin a sipòte plis pase 35,000 pasyan ki trete nan 11 klinik nan diferan pwovens, osi byen ke nan Sant Sante Seksyèl Kominotè li a nan Buenos Aires.

Dapre dènye resansman an, gen 48.7 milyon moun nan Ajantin e yo estime ke 140,000 moun ap viv ak VIH, ak 83% nan yo konnen dyagnostik yo. Gen kounye a yon ogmantasyon siyifikatif nan ensidans STls. Epidemi an nan Ajantin konsantre nan popilasyon kle yo.

Sous: Bilten N°38 Repons pou VIH ak MST an Ajantin ANE XXIV – DESANM 2021*


ti fi aji logo

Lwa tifi pèmèt tifi ak jèn fi yo rete an sante ak pwospere! Nou travay pou prevni VIH ak IST
nfeksyon, ede jèn fi ak tifi rete sou tretman si yo gen VIH, diminye gwosès ki pa planifye, epi
sipòte yo pou yo rete lekòl.
Pou aprann plis sou Girls Act oswa tès VIH, tanpri kontakte nou nan [imèl pwoteje].

GirlsAct.org

Vizite sitwèb Girls Act


Dènye videyo:

Jounen Entènasyonal Kapòt 2018

Plis Videyo Eswatini >>

Doktè Miguel Pedrola,
Manadjè Pwogram Peyi a

+ 54-11-43158399
[imèl pwoteje]


AHF Ajantin
 Av. Cordoba 817 Piso 12 Dto.23 CP 1054, Buenos Aires, Ajantin

 + 5491158853333
  [imèl pwoteje]
  ahfargentina.com

Facebook
  Instagram
  Twitter

Kliyan nan AHF Care: 36,180 (2022)

Esplikasyon


Adilt ki gen 15 an oswa plis k ap viv ak VIH: 140,000 *

To prévalence adilt 15-49: 0.4% *

Fanm 15+ k ap viv ak VIH: 50,000 *

Gason 15+ k ap viv ak VIH: 89,000 *

Òfelen (0-17) akòz SIDA: 24,000 *

* Sous: ONUSIDA – Ajantin – 2021