FONDASYON SIDA SANTE:
MEDIKIN AK AVONJMAN AK DEFÒD KÒLÈK KABILITE POU PEYE

DEVOKA GLOBAL


Se sa nou fè

Depi 1987, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te grandi soti nan yon ti ospis kominotè nan Los Angeles k ap sèvi moun nan dènye etap SIDA yo vin pi gwo òganizasyon mondyal VIH/SIDA san bi likratif ki bay medikaman dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye. .

AHF sèvi plis pase 1.9 milyon kliyan nan 45 peyi atravè Lafrik, Azi, Ewòp, ak Amerik yo. Travay nou an konbine modèl inovatè livrezon swen sante ak chanjman politik pozitif ki ede pote tretman pou sove lavi, tès VIH gratis, ak kapòt gratis oswa abòdab bay tout moun ki bezwen yo.

Nan dènye ane yo, AHF te elaji konsantrasyon li sou sante piblik mondyal pou enkli lojman, sekirite alimantè, repons ak preparasyon pandemi, ak plis ankò. Klike sou bouton ki anba yo pou w aprann plis sou inisyativ mondyal AHF yo.

Rapò sou tès mondyal ak prevansyon VIH
AHF pran angajman pou l rete nan dènye kri metòd tès ak prevansyon atravè mond lan. Swiv lyen ki anba yo pou w wè Rapò Kalite Global konplè nou yo.
Global Quality Report 2022

Li Pwen esansyèl yo

Li isit la

Global Quality Report 2021

Li Pwen esansyèl yo

Li isit la

Global Quality Report 2020

Li Rapò konplè a

Li isit la
Global Quality Report 2019

Li Rapò konplè a

Li isit la