Imaj

Fondasyon SIDA SIDA:
Medsin dènye kri ak defans kèlkeswa kapasite pou peye

Edikasyon ak Fòmasyon

Bous klinik VIH AHF a se yon pwogram peye 1 ane ki fèt pou fòme alafwa founisè swen prensipal ki resevwa fòmasyon nan medikaman familyal ak medikaman entèn ansanm ak espesyalis maladi enfeksyon yo pou yo vin ekspè nan bay swen medikal konplè pou VIH.

Aprann plis epi aplike kounye a