Imaj

Finansman sekou ijans pou sove lavi, mondyal
efò pou fini ak VIH ak SIDA, ak plis ankò.

Antanke pi gwo òganizasyon VIH/SIDA nan mond lan, AHF fè misyon nou pou nou remèt. Atravè sibvansyon, fon ijans, ak patenarya estratejik, nou kapab bay sèvis, pwogram, ak plis ankò pou yon valè de milyon dola.
Imaj

Finansman sekou ijans pou sove lavi, mondyal
efò pou fini ak VIH ak SIDA, ak plis ankò.

Antanke pi gwo òganizasyon VIH/SIDA nan mond lan, AHF fè misyon nou pou nou remèt. Atravè sibvansyon, fon ijans, ak patenarya estratejik, nou kapab bay sèvis, pwogram, ak plis ankò pou yon valè de milyon dola.
Kap chèche fason lokal yo bay tounen?

FLORID SIDA Mache

Florida AIDS Walk travay pou edike ak enspire kominote nou an pou yo mete tèt yo ansanm epi mete fen nan epidemi VIH/SIDA a yon fwa pou tout. Nou mache pou plis pase 100,000 moun k ap viv ak VIH nan Florid. Nou mache sonje moun ki pa kapab ankò.
Donate Koulye a,

SIDA Mache Atlanta

Pandan 30 ane, AIDS Walk Atlanta te ede kominote nou an ranmase lajan enpòtan anpil pou sipòte òganizasyon VIH ak SIDA lokal yo. Nou te isit la goumen pou kominote nou an depi nan konmansman an, epi nou pa sispann nenpòt ki lè byento.
Donate Koulye a,
Fè yon kesyon?

Pwogram bay
[imèl pwoteje]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244