Imaj

Finansman sekou ijans pou sove lavi, mondyal
efò pou mete fen nan VIH ak SIDA, ak plis ankò...

ASIRANS VI

Tanpri kontakte:
Pwogram bay

[imèl pwoteje]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244

Fon pou pran retrèt
Deziyen AHF kòm yon benefisyè nan plan retrèt anplwaye ou, IRA ak 401(k) oswa fè yon kado imedya lè l sèvi avèk yon Distribisyon Charitab Kalifye ap vin tounen yon zouti de pli zan pli popilè pou maksimize bay.
Poukisa bay yon kado nan lajan pou pran retrèt?
Nonmen AHF kòm yon Benefisyè IRA ou, 401(k) oswa lòt plan retrèt ou
  • Ou ka kontinye fè retrè regilye pou tout lavi.
  • Ou ka chwazi pousantaj kont an jeneral ou evantyèlman vle pou fanmi ou ak òganizasyon charitab pi renmen yo resevwa, epi ou ka chanje li nenpòt ki lè.
  • Pou rezon planifikasyon taks, fon pou pran retrèt yo gen plis valè pou òganizasyon charitab ou yo pase pou timoun oswa lòt eritye yo.
  • Ou ka etabli yon konfyans charitab nan moman lanmò a, epi finansman li ak byen retrèt efektivman "detire" eritaj ou pandan tout lavi pitit ou yo.
  • Administratè fon ou a ka bay fòm ki apwopriye a pou mete benefisyè kont ou yo ajou, tankou ajoute yon kado bay AIDS Healthcare Foundation.
Distribisyon charitab ki kalifye IRA
  • Elijiblite w kòmanse a laj 70 1/2.
  • Kado dirèk bay AHF ak lòt òganizasyon charitab ki kalifye yo ka satisfè tout oswa yon pati nan distribisyon minimòm obligatwa ou (RMD).
  • Pandan ke li pa franchiz taks, kado a tou pa deklanche revni, fè sa a yon estrateji bay pwisan si ou chwazi pa detaye taks ou yo.
  • Ou menm (ak mari oswa madanm ou) chak ka bay jiska $100,000 pa ane lè l sèvi avèk dispozisyon espesyal sa a.
  • Ou ka diminye revni ou pou pwofite yon papòt ki pi ba pou prim Medicare.
Ap chache yon lòt fason pou fè don?