Imaj

Finansman sekou ijans pou sove lavi, mondyal
efò pou mete fen nan VIH ak SIDA, ak plis ankò...

Kòm pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan, AHF fè li misyon nou bay tounen. Atravè sibvansyon, fon ijans, ak patenarya estratejik, nou kapab bay sèvis, pwogram, ak plis ankò pou yon valè de milyon dola.
PREFERE VOYE YON CHÈK?

Tanpri fè chèk ou a nan men AIDS Healthcare Foundation, epi poste li bay:
Fondasyon Swen Sante SIDA
Pwogram bay C/O
6255 W Sunset Blvd., 21yèm etaj
Los Angeles, CA 90028

Fè yon kesyon?

Pwogram bay
[imèl pwoteje]
Lyle Honig Mojica
323-860-5244

Ap chache yon lòt fason pou fè don?
Ap chache yon lòt fason pou fè don?