Pratik la ak wòl potansyèl nan tès pwòp tèt ou VIH nan Lachin: Revizyon sistematik ak meta-analiz. JMIR Sante Piblik ak Siveyans, 8(12): 1-15.

Nan pa AHF