Prezantasyon klinik Monkeypox nan mitan moun k ap viv ak VIH nan sid Florid: yon seri ka. Le Infezioni in Medicina, 30 (4): 610-618.

Nan pa AHF