Amelyorasyon nan Paramèt Sante Metabolik nan Semèn 48 Apre Chanje Soti nan yon Rejim 3 oswa 4 Medikaman ki baze sou Tenofovir Alafenamid pou Rejim 2 Medikaman Dolutegravir/Lamivudine: Etid TANGO. Journal of Akeri Sendwòm Defisyans Iminitè, 87 (2): 794-800.

Nan pa AHF