Evalye Angajman Adolesan ak Jèn Adilt (AYA) nan rechèch VIH: Yon analiz milti-metòd nan yon apèl Open Crowdsourcing ak tipoloji nan Angajman AYA nan Afrik Sub-Saharan. AIDS and Behavior, 27(Suppl 1): 116-127.

Nan pa AHF