Enpak yon pwogram edikatif sou efikasite ak aderans ak yon rejim lamivudin/zidovudin/abacavir de fwa pa jou nan pasyan ki enfekte ak VIH ki pa reprezante yo. Journal of Akeri Sendwòm Defisyans Iminitè, 34 (2): 174-183.

Nan pa AHF

Kalite dosye: pdf
Gwosè dosye: 7 MB
kategori: 2003
Tags: 1999-2009
otè: Brown LS, Crawford KH, Farthing CF, Goodwin DS, Racine JM, Rawlings KM, RC, Scott, Shafer MS, Thompson MA, Tolson JM, Williams VC