Epatit B ak C Prevalans ak Faktè Risk Pami Jèn Gason Prezante nan Lame Brezil la: Yon Etid Obsèvasyon Transversal ki baze sou Sondaj Nasyonal STROBE-Konfòme. Medsin, 98(32): 1-7.

Nan pa AHF