Èske nou frape sib la? Pwofilaksi Pre-Ekspozisyon VIH soti 2012 rive 2020 nan Kowòt OPERA a. Swen Pasyan SIDA ak STD, 35(11): 419-427.

Nan pa AHF