HLA-B*57:01 Depistaj ak reyaksyon ipèsansiblite a Abacavir Ant 1999 ak 2016 nan baz done obsèvasyon OPERA®: Yon etid kòwòt. AIDS Research and Therapy, 16(1): 1-9.

Nan pa AHF