Rezilta Virolojik Pami Moun ART-nayif Inisye Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir oswa Darunavir: Yon Etid Obsèvasyon. Maladi Enfektye ak Terapi, 9 (1): 41-52.

Nan pa AHF