Pwotokòl esè klinik pou evalye efikasite Cefixime nan tretman sifilis bonè. Klinik Maladi Enfektye, 73 (5): 907-910.

Nan pa AHF