Enfeksyon Seksyèlman Transmèt, Patnè Silans nan Fanm ki Enfekte ak VIH nan Zimbabwe. Southern African Journal of HIV Medicine, 20 (1): 1-6.

Nan pa AHF