Yon pwogram mikwofinans ki vize moun k ap viv ak VIH nan Uganda: Karakteristik kliyan ak enpak pwogram lan. Jounal Asosyasyon Entènasyonal Founisè Swen SIDA, 16 (3): 254-260.

Nan pa AHF