Newopati periferik ki pwovoke pa terapi konbinezon Lopinavir-Saquinavir-Ritonavir nan yon pasyan ki enfekte ak VIH. Journal of International Association of Physicians in AIDS Care, 6 (3): 155.

Nan pa AHF