Prediktè nan echèk serolojik apre tretman nan pasyan ki enfekte ak VIH ak sifilis bonè nan epòk emèjans itilizasyon terapi antiretwoviral inivèsèl. BMC Maladi Enfektye, 13: 1-6.

Nan pa AHF