Yon Modèl Tès Entènèt (Tès Fasil): Sondaj Transvèsal Vize Gason Ki Fè Sèks ak Gason Ki Pa janm Teste VIH nan 14 Pwovens Lachin. Journal of Medical Internet Research, 21 (5): 1-13.

Nan pa AHF