Volonte pou resevwa vaksen kont COVID-19 pami moun k ap viv ak VIH ak SIDA nan peyi Lachin: Sondaj sou entènèt transvèsal nan tout peyi a. Siveyans Sante Piblik JMIR, 7: 1-18.

Nan pa AHF