Pèspektif moun k ap viv ak VIH-1 sou aplikasyon Cabotegravir ak rilpivirine ki dire lontan nan anviwònman Swen Sante Ozetazini: Rezilta etid CUSTOMIZE Hybrid III sou aplikasyon-efikasite. Journal of International AIDS Society, 25: 1-12.

Nan pa AHF