Entegre tès depistaj tansyon wo nan moman tès VIH volontè pami adilt nan Lafrik di sid. PLOS YONN, 14(2): 1-15.

Nan pa AHF