Tès laboratwa reflèks ak klinik ki baze sou pwen-of-care antijèn kriptokok pou anpeche menenjit ak mòtalite pami moun k ap viv ak VIH. Journal of Akeri Sendwòm Defisyans Iminitè, 87 (5): 1205-1213.

Nan pa AHF