Yon aplikasyon pou Smartphone pou Redui tan pou Notifikasyon Enfeksyon Transmèt Seksyèlman. Jounal Ameriken Sante Piblik, 107(11): 1795-1800.

Nan pa AHF