Enplimantasyon Tès Rapid VIH nan Anviwònman Sensibilis ak Kominote: Rezilta nan yon Pwojè Demonstrasyon Prevansyon VIH avanse ki fèt nan sèt vil Ozetazini. Rapò Sante Piblik, 123: 78-85.

Nan pa AHF