Pa gen asosyasyon ant alèl Apoε4, enfeksyon VIH, laj, rezilta nerosikolojik, oswa lanmò. Journal of Neurovirology, 21: 24-31.

Nan pa AHF