Validasyon laboratwa ak pèfòmans klinik yon tès ki baze sou saliv pou viris Monkeypox. Journal of Viroloji Medikal, 1-10.

Nan pa AHF