Frekans nan jenotip Gyrase A Discordant nan mitan ka plizyè enfeksyon Neisseria gonorrhoeae nan diferan sit anatomik. Maladi Seksyèlman Transmèt, 46(1): e3-e4.

Nan pa AHF