Kapòt nan pònografi

In Pledwaye pa AHF

Nan mwa Out 2011, endistri fim granmoun nan Los Angeles sispann filme apre yon sèr te teste VIH pozitif. Malgre ke Cal-OSHA, òganizasyon sekirite nan espas travay eta a, di lwa a egzije pou...

"Soti nan magazen klozèt la"

In Nouvèl pa AHF

Ekspozisyon fenèt West Hollywood Out of the Closet Thrift Store se yon galri travay atistik k ap vire toujou, gras a atis vizyèl Edgar I. Orduna—ki rele tou “eiotown”—ki te …

Mas sou Washington 2012

In Nouvèl pa AHF

Lè Konferans Entènasyonal SIDA a vini nan Washington, n ap di gouvènman an kenbe pwomès la sou SIDA. An jiyè 2012, defansè entènasyonal yo te mache pou lajan ak pwogramasyon SIDA.

Koupe Pri Pou Calitra

In Nouvèl pa AHF

Kounye a, AHF envite w pale non prèske 10,000 Ameriken sou lis datant dwòg SIDA yo lè w voye lèt ki anba a. Depi Prezidan Obama te pran biwo a,...

Kesyon sou taktik pou anpeche VIH

In Nouvèl pa AHF

Pa: David Tuller, New York Times New York, NY – 10 oktòb 2011 Nan ane ki sot pase a, twa esè klinik enpòtan yo te montre ke yon dòz chak jou nan medikaman antiretwoviral la ...

AHF Mèsi Manm Kongrè a

In Nouvèl pa AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te remèsye Reprezantan Alcee Hastings, Debbie Wasserman Schultz, Ted Deutch, ak Frederica Wilson, kat Manm Kongrè a ki soti Florid, pou efò yo fè pou jwenn plis ijans...