Preparasyon pou

In Pledwaye pa AHF

Gilead Science ap teste Truvada, medikaman VIH ki pi vann li a, pou itilize kòm yon fòm pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) - yon fason pou anpeche transmisyon VIH. Nan yon etid resan, ...

Kapòt nan pònografi

In Pledwaye pa AHF

Nan mwa Out 2011, endistri fim granmoun nan Los Angeles sispann filme apre yon sèr te teste VIH pozitif. Malgre ke Cal-OSHA, òganizasyon sekirite nan espas travay eta a, di lwa a egzije pou...

Kesyon sou fason endistri pònografi jere pè VIH

In Pledwaye pa AHF

Pa: Corina Knoll, Los Angeles Times Los Angeles, CA - 6 septanm 2011 Yo te leve yon moratoryom filme nan endistri pònografi nan wikenn sa a apre yon pèfòmè fim granmoun ki gen tès VIH pozitif te pouse yon fèmen yon semèn nan ...